Porównanie modeli - USSPA | Privat

Porównaj modele USSPA | Privat w zwięzłej tabelarycznej formie, by zorientować się który model najlepiej spełni Twoje oczekiwania.

  ColumbaiN OrioniN VirgoiN TaurusiN PerseaiN DracoiN LyraiN Aston Noel Benjamin

Charakterystyka modelu

Szerokość niecki (cm) - 219 219 219 195 179 154,5 195 - 155
Długość niecki (cm) - 235 219 219 210 209 210 199 - 200
Średnica niecki (cm) 232 - - - - - - - 200 -
Wysokość niecki (cm) 93,5 97 91 90,5 78,5 79 78,5 79 90 76
Szerokość obudowy (cm) - 225 225 225 201 185,5 160,5 201 - 161
Długość obudowy (cm) - 241 225 225 216 215 216 205 - 206
Średnica obudowy (cm) 238 - - - - - - - 213 -
Wysokość obudowy (cm) 100 105 94 94 89,5 88,5 83 86,5 98 81
Objętość wody (l) 1250 1420 1370 1170 930 820 660 860 950 600
Waga bez wody (kg) 430 460 430 410 360 320 290 310 280 270
Waga z wodą (kg) 1680 1880 1800 1580 1290 1140 950 1170 1230 870
MassiveShell Construction / gama kolorów tak / 11+ tak / 11+ tak / 11+ tak / 11+ tak / 11+ tak / 11+ tak / 11+ tak / 11+ tak / 11+ tak / 11+
Całkowita ilość siedzeń 6 7 6 6 5 4 3 4 4 3
Siedzenia 5 5 4 4 3 2 1 3 4 2
Leżanki 1 2 2 2 2 2 2 1 - 1
Leżanki iNwave® - 2 1 1 2 2 2 - - -

Masaż

Całkowita liczba siedzeń 72 83 80 71 71 59 43 31 33 24
Dysze wodne 58 68 66 59 57 44 30 19 21 14
Dysze powietrzne 14 15 14 12 14 15 13 12 12 -
System TurboBoost Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Central Central Central
Regulacja Boost ControliN 6 6 5 5 5 4 3 1 1 1

Specjalne dysze

Pillow Jet 1 1 1 1 1 1 1 - - -
Extreme Jet - - 1 - 1 - - - - -
Volcano Jet 1 1 1 1 - - - - - -

Rodzaje hydromasażu

ShiatsuComplexiN 1 1 1 1 1 1 - - - -
FanComplexiN 1 1 1 1 1 1 1 - - -
LegComplexiN 1 2 2 2 2 2 2 - - -
HamamComplexiN 1 1 1 - - - - - - -
XComplexiN 1 1 1 1 1 - - - - -
FrontComplexiN 1 1 1 1 - - - - - -

Sterowanie

USSPA iNtellismart® electropack tak tak tak tak tak tak tak - - -
System kontroli ISM® tak tak tak tak tak tak tak - - -
Aplikacja USSPA SmartApp tak tak tak tak tak tak tak - - -
Sterowanie przez aplikację - - - - - - - - - fakultatywny ekwipunek
Sterowanie przez Internet (wymagany dostęp do sieci) tak tak tak tak tak tak tak - - -
Samodiagnostyka z opcjonalnym raportem tak tak tak tak tak tak tak - - -
Kontrola trwałości wybranych komponentów tak tak tak tak tak tak tak - - -
Standardowy Tryb Oszczędzanai Energii tak tak tak tak tak tak tak - - -
Wyświetlacz iNvision® tak tak tak tak tak tak tak - - -
Przyciski piezoelektryczne iNcontrol 4 4 4 4 4 4 3 - - -
Elektropakiet serii Y - - - - - - - tak tak tak
Panel sterowania z wyświetlaczem - - - - - - - tak tak tak

Technologia

Pompa 1 / dwubiegowa 1,5 / 0,37 kW + 5 HP 1,5 / 0,37 kW + 5 HP 1,5 / 0,37 kW + 5 HP 1,5 / 0,37 kW + 5 HP 1,5 / 0,37 kW + 5 HP 1,5 / 0,37 kW + 5 HP 1,5 / 0,37 kW + 5 HP 1,5 / 037 kW + 3 HP 1,5 / 0,37 kW + 3 HP 1,5 / 0,37 kW + 3 HP
Pompa 2 / jednobiegowa 1,5 kW + 5 HP 1,5 kW + 5 HP 1,5 kW + 3 HP 1,5 kW + 3 HP 1,5 kW + 3 HP 1,5 kW + 3 HP - - - -
Dmuchawa powietrza 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW
Inteligentne Zarządzanie Czyszczeniem ICM® Auto / Manual Auto / Manual Auto / Manual Auto / Manual Auto / Manual Auto / Manual Auto / Manual - - -
Filtracja Pressure Clean tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
Ozonator OzonePure tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
Grzałka 6 kW Titanium Coil 6 kW Titanium Coil 6 kW Titanium Coil 6 kW Titanium Coil 6 kW Titanium Coil 2 kW Titanium Coil 2 kW Titanium Coil 2 kW 2 kW 2 kW
System ochrony NordicSuperioriN tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
Izolacja ThermoguardiN tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
Oświetlenie LED Rainbow LIght tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Pozostałe standardowe wyposażenie

Poręcz - 2x TwinrailiN 2x TwinrailiN 2x TwinrailiN 2x TwinrailiN 2x TwinrailiN 2x TwinrailiN 2x - 2x
Zagłówki / kolor 5 / szary 5 / szary 4 / szary 4 / szary 3 / szary 3 / szary 2 / szary 3 / szary - 2 / szary
Pokrywa / paleta kolorów tak / 8+ tak / 8+ tak / 8+ tak / 8+ tak / 8+ tak / 8+ tak / 8+ tak / 8+ tak / 8+ tak / 8+
Obudowa / paleta kolorów tak / 10 tak / 10+ tak / 10+ tak / 10+ tak / 10+ tak / 10+ tak / 10+ tak / 3+ tak / 3+ tak / 3+
Ochronna podstawa odbudowy - Pan tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
Odpływ denny tak tak tak tak tak tak tak - - -
Wielopoziomowe dno spa tak tak tak tak - - - - - -